GII THIU CHUNG
Cng ty TNHH Ch to cn cu Yuanwang Giang T (trc l nh my Yuanwang ) chuyn sn xut cn cu bn tu vi lch s 40 nm, chuyn khai thc, thit k, sn xut v lp t sn phm. Cng ty c lc lng k thut mnh, c ng b thit b sn xut ln v thit b kim sot. C th cung cp khai thc thit k, kim sot ch to v hon thin dch v sau bn hng v cn cu cho khch hng. Sn phm ch yu c: cn cu kiu c nh ti bn tu, cn cu thy lc chng chy n, cn cu ng mm v cc loi u xc vv. Cht lng sn phm tt, an ton c m bo, gi c hp l, c t im a dng v hiu sut cao.Khch hng Vit Nam c Cng ty C phn Cng m Ninh Bnh, cng ty xi mng COTEC Vit Nam v v.